Home » winter

Winter

 

De sterren wintertintelen
en de maan
doorschijnt de melkwegnacht.
Het kraakt van sneeuw op de aarde
waar ik ga,
een nieteling, een adem wit,
een ademdamp van liefde en poezie.

Ida Gerhardt,Zachte winter wieven!

zeulen dagelijks
dikke grauwsluiers
achter zich aan
plenzen
natuurlijke tranen
en vermorzelen geniepig
koning winter
die treurend aan de kant
blijft staan

 

Sneeuw


Het wit.
Onhoorbaar is
het wit. Slechts
wat getrippel
van vogelpoten
heel omzichtig
in de bange
stilte van het
wit.

Onhoorbaar ligt
het wit in de
leeggeblazen ochtend.
Ik schrijf er
geen voetstappen
in.

Roland JoorisWaterijsjes
Er hangen pegeltjes van ijs
aan de randen van het dak.
Er hangen pegeltjes van ijs
aan een grote dikke tak.
Miljoenen kegeltjes van ijs
Koning Winter wordt bedankt!
Het lijkt wel of de wereld
vol met waterijsjes hangt.